pühapäev, 16. detsember 2012

Jõuluaeg on tuhinaga käimas ja meenutame 2012.aasta tegemisi. 
MTÜ Viljandimaa TEL juhatus tänab kõiki enda liikmeid ja häid koostööpartnereid. Tegusaid, rõõmsameelseid ja arendavaid kohtumisi uuel aastal!
ET OLEKS TORE!

teisipäev, 20. november 2012

„Oskan ennast ise aidata“

Mõned päevad pärast päästjatega kohtumist oli Pokudel külas Merit Laan Punasest Ristist, kes õpetas meie poisse ja tüdrukuid vajadusel ennast ja ka kaaslast tervisehäda korral aitama.

Saime teada, mida teha ninaverejooksu peatamiseks, kuidas puhastada ja plaasterdada väikest haava või marrastust, kuidas haava siduda. Mõnele tundus, et sidet on ülearu palju ja ei oskagi seda kõike väikese jala ümber ära mahutada, aga “haavad” said uskumatu osavusega seotud. Nuusutasime ja määrisime endale peale putukahammustust leevendavat salvi ja saime teada, et põletuse korral on vaja kindlasti haige koht maha jahutada.

Rääkisime ka tõsisematest hädadest, mil on vaja aga arsti poole pöörduda või kutsuda kohale kiirabi. Siinkohal oli paljudel võimalus oma kogemustest jutustada ja näidata teistele oma haigetsaanud kohta või isegi armi.

Kõik lapsed said Punaselt Ristilt uurimiseks eakohast kirjandust, mida kodus koos vanematega uurida ja järgmise aastaks taskukalendri.

Tänuks tarkuste jagamise ja huvitavate praktiliste tegevuste eest kuulis Merit Laan meilt palju tänusõnu ja Maria kinkis kogu rühma poolt endavalmistatud Pokuga meene.

Õhtulgi veel olid poisid- tüdrukud plaasterdatud (aga uskumatult terved), sest oli ju vaja ka emmele - issile näidata, et enda aitamisega saadakse ise ka hakkama.

Viljandi Lasteaed Krõll vanempedagoog Renate Hunt


„Mehised mehed Pokudel külas“

Kas sina tead, kuidas tulekahju korral käituda, kuhu ja kuidas helistada, olla ja jääda rahulikuks ja mida ette võtta?

Krõlli lasteaia Poku rühma tüdrukud ja poisid teavad seda nüüd täpselt, sest meile käis teadmisi jagamas Viljandi Päästeameti 4. vahtkond.

Päästja Alain rääkis kodus tekkida võivatest ohtudest: põlevast küünlast, kaminast, ahjust ja muust lahtise tule koldest, tikkudest ja nendega ümberkäimisest, järelvalveta jäetud töötavatest kodumasinatest ja lärmama hakkavast suitsuandurist. Õppisime, kuidas helistada ohu korral numbrile 112- kuidas juhtunut kirjeldada, mida edasi teha. Saime ise olla nii helistajad kui dispetšerid, kes kõne vastu võtsid. Lapsed said päästjalt kiita, sest räägiti rahulikult, konkreetselt ja teati hästi oma kodust- või lasteaia aadressi.

Tegevuse ajal kuulsime saatjast ka tõelist väljakutset (keegi oli jäänud ukse taha ja ei pääsenud tuppa). Osa vahtkonnast läks abivajajat aitama, Alain aga jäi meile teadmisi jagama.

Proovisime, kuidas suitsuses ruumis roomates liikuda, uudistasime hingamismaski ja õhuballoone ning saime ise läbi maski hingamist proovida.

Mängisime läbi ka hädaolukorra, kus legendi kohaselt suitsuandur hakkas kiledalt undama, ruum täitus kiirelt musta tossuga ja me pidime nii kiiresti kui võimalik ruumist välja saama. Laskusime kõik käpuli ja otsisime saalist üsna rahulikult väljapääsu - päästja Alain ees ja meie järel. Koridoris helistas Anete numbrile 112 ja andis teada, mis on juhtunud, ütles meie aadressi ja et kõik said saalist turvaliselt välja.

Seejärel panime end riidesse ja läksime õue autot uudistama, sest kogu vahtkond oli väljakutselt tagasi jõudnud. Meile näidati suures masinas peidusolevat varustust - voolikuid, otsikuid, igasuguseid riistu ja tehnikat, mida päästmisel vaja võib minna. Üks pikk voolik rulliti lahti ja Reimo imiteeris tule kustutamist ja jugade juhtimist nagu tõeline tuletõrjuja (päriselt me vett raiskama ei hakanud). Kui olime rühma oma vahtkondadeks jaganud, saime ka kõik väikese sõidu tõelises päästeautos vilkurite ja törtsukese sireeniga teha.

Kõigil meil oli asjalik ja tore õppepäev ning lahkudes kinkisime vahtkonnale lasteaia meene, lubasime kogetu meelde jätta ja lehvitasime päästjatele veel pikalt järele.

Tõelised mehed need 4. vahtkonna päästjad (ja muide ka väga meeldivad).

Viljandi Lasteaed Krõll vanempedagoog Renate Hunt


reede, 16. november 2012

"Naerata ja see paneb inimesed huvi tundma, millest sa mõtled!"

Võõras: "Mis?"
Oma: "„Avatud uste päev“ Viljandimaa lasteaedadele"
Võõras: "Millal?"
Oma: "14.novembril 2012a."
Võõras: "Kus?"
Oma: "Lasteaed Midrimaa, Tehnika 12 Viljandi"
Võõras: "Miks?"
Oma: "Koos on toredam!"
Võõras: "Käisin ja meenutan."
Oma: "Käisin ja meenutan...

... Midrimaa lasteaia direktori Marika Kissa tervitussõnumist jäi kõlama lihtne ja universaalne tõde: naeratus on inimese visiitkaart. Naeratus on kui kontaktilooja, mis meid hoiab ja kannab üle pingeliste ja keeruliste hetkede. Oluline on märgata inimesi, kellega koos ollakse ja ühiselt vaimset ruumi ja avarust luuakse. Meeles tuleks pidada, et ka vastselt remonditud ruumis on teravaid nurki, mis vajavad jätkuvalt lihvimist ja pehmendamist.

Et päeva teemaks oli välja kuulutatud mürafoor, siis selgitagem müra mõistet.
  • Määrus aastast 2007 (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/12819460 ) defineerib müra kui töötaja tervist kahjustav heli. 
  • Sotsiaalministri määrus (2002, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid https://www.riigiteataja.ee/akt/163756) toob välja müra kui – inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli.
Peep Tobreluts oli ka konverentsil. Midrimaal täitis tema rolli veetlev Merje Leesmäe Mesimummu lasteaiast, kes jagas oma kogemusi mürafooriga töötamisel. Lisaks andis ta ülevaate sellest, millal algab müra (seaduse ja nõuete järgi) ning luues ja pakkudes kohapeal võimalust mürafoori tööd jälgida. Lasteaia kogemus näitas, et mürafoori lasteaiarühma tuues on esimesel päeval laste eesmärgiks võimalikult palju punast tuld näha ja häiresignaali kuulda. Teisel ja kolmandal päeval on mürafoor lastele abiliseks: aidates oma käitumist ja hääletooni kontrollida ja reguleerida. Seeläbi teadvustatakse oma rolli müra tekitamisel ja ühise keskkonna/ruumi täitmisel erinevate helidega. Neljandal päeval, kui enamasti foori enam rühmaruumis ei ole, vaadatakse tühja kohta, kus foor oli olnud ja tuntakse sellest puudust.
Ühtne tõdemus oli: mürafoor võiks olla/ peab olema lasteaia rühmaruumis vähemalt nädalajagu päevi, siis saab laste teadlikkust ehk ka praktiliselt kogeda.

Koordinaator Kersti Puusild tegi ülevaate võrgustiku eilsest ja homsest päevast, väärtustades tehtut ja innustades kaasa lööma arengukava uuendamisel: „Olge aktiivsed, kõik ettepanekud on oodatud, vastutage ja leidke ka kaasvastutaja, sest koos käimine ja olemine, ideede vahetamine on kõigile vajalik!“ (Puusild 2012). Vahele säutsus ka tervisedenduse peaspetsialist Elo, kes innustas ja julgustas neid, kes veel kahtlevad ja ei suuda otsustada. Ja ikka kirjutage, kui soovite ja plaanite maavalitsuse tervisetuba külastada… ikka kirjutage elo.paap@viljandimaa.ee ... Ja siis saab juba täpsemalt kokku leppida.

Männimäe lasteaia projekti „Looduslähedased eluviisid minevikus ja tänapäeval“ tutvustas projektijuht Marika Järveveer. Täpsemalt on kirjas siin.

Krista Siim rääkis Mängupesa lasteaia sellesügisesest leiva- ja piimanädalast. Loo moraal: kui ei suuda valida, siis tuleb teha kõike, mis meeldib. Laulu, tantsu, õppekäikude, kunstitegevuste, meeleliste kogemuste kaudu said lapsed nii teadmisi kui ka kogesid rõõmu ja edu.
P.S. Võiks leiva peal oli ühine mängupidu, mille erikülaliseks oli proua Lehm, keda rõõmuga lüpsta sai. Elevust kui palju!

Karksi-Nuia lasteaia naised peavad oluliseks isiklikku eeskuju, mis õpetab lapsi, kes omakorda innustavad vanemaid. Ikka selleks, et olla aktiivsed ja liikuvad.
Näiteks jüriöö jooks, kus lisaks sisemisele ilule on oluline ka väline atraktiivsus ja sära – härrasid munakorviga ergutasid ja ootasid rajal daamid koerakestega. (Muuhulgas toodi Kuldne nõel kostüümide eest taas lasteaeda.) Menukaks on osutunud sügisene/kevadine päev, mis on täis hoogsat riisumist ja muid aastaajale vastavaid toimetusi. Sinised esmaspäevad on sealmail võimlemiseks loodud, sealjuures on eeskujuks direktor, kes näitab ette ning kelle järgi joonduda. Lisaks veel tantsud koos ansambliga, matkad, rattamatkad, suusatamine, vastlaliug, sanditamine, ujumine, saun. Ja kõik muu, millest on aimu ja rõõmu vaid asjaosalistel.

Ja kes ei olnud varem Midrimaal käinud või kes soovisid silmailu veel kord nautida ja taaskogeda, neile avanesid sellel õhtupoolikul „minu soovil-havi käsul“ pea-aegu kõik lasteaias olevad uksed.


Osalesid, rõõmustasid, märkasid ning teksti koostasid Inga Jürgens ja Viive Villems.


neljapäev, 8. november 2012

Avatud uste päev 2012

„Avatud uste päev“ Viljandimaa lasteaedadele  
14.novembril 2012a. 
kell 13.00-16.00 
Koht: Lasteaed Midrimaa, Tehnika 12 Viljandi

MTÜ Viljandimaa TEL, Midrimaa lasteaed ja Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba ootavad kõiki Viljandimaa lasteaia töötajaid Midrimaale „Avatud uste päevale“!

Päevaplaan:
12.30 – 13.00 Saabumine
13.00 – 14.15
  • Tervitus,  Lasteaed Midrimaa direktor Marika Kissa
  • TEL võrgustiku areng Viljandimaal: Kersti Puusild
  • Mürafoor: Peep Tobreluts
14.15 – 14.30 Paus
14.30 – 16.00 Hea praktika näited TEL võrgustiku lasteaedadelt

Peale seda võimalus soovijatel Midrimaal maja külastada

Avatud uste päevale osalemiseks palume registreeruda 06.novembriks, aadressil:
 (Copy allolev link ja sulle avaneb registreerimise leht)


 Meeldivate kohtumisteni!
ET OLEKS TORE!

Kersti Puusild                                    Elo Paap
Viljandimaa Lasteaedade                    Viljandi Maavalitsuse
tervisedenduse koordinaator             Tervisedendaja
kersti.puusild@mail.ee

pühapäev, 4. november 2012

Arengukava uuendamine

08. novembril saab kokku tegus töörühm Saarepeedi matkamajas. Toimub Viljandimaa TEL võrgustiku arengukoolitus ja võrgustiku uue arengukava koostamine. Tegevust juhib Viljandi Maavalitsuse Tervisedendaja Elo Paap. 

esmaspäev, 22. oktoober 2012

Projekt „Looduslähedased eluviisid minevikus ja tänapäeval”


Männimäe lasteaias käivad enamuses linnalapsed. Paljude laste vanavanemad elavad ka linnas ning  side maaeluga on pea olematu. Sellest tekkis mõte viia 30 koolieelikut  maale ja tutvustada neile maaelu. Pärnumaal Kurgjal asub C.R. Jakobsoni talumuuseum, kus saab tutvuda maaeluga 200 aastat tagasi. Tänapäeva talu külastuseks pakkus võimaluse Kärma talu pere. Keskonnainvesteeringute Keskuse  rahastusel ja koostöös MTÜ Männimäe lasteaiaga  käivitus projekt  „Looduslikud eluviisid minevikus ja tänapäeval”.
Projekti eesmärkideks olid:
· Laps tutvub vanaaja taluga  ja tänapäeva taluga (mis on-oli talu, kes ja kuidas seal elab - elas ja mida teevad - tegid)
·  Laps näeb koduloomi, nende elupaiku ja saab teada, kuidas nende eest hoolitsetakse
·  Laps saab teada, kuidas elasid lapsed vanal ajal
·  Laps teab, kuidas tuleb toit lauale ja väärtustab tervislikku toitu
·  Laps võrdleb tänapäeva talu mineviku taluga(sarnasused ja erinevused)
·  Laps osaleb sügisestes talutöödes
·  Laps oskab meisterdada vanaaegseid mänguasju looduslikest  vahenditest

Projekti jooksul läbiviidud tegevused:
  • Tänapäeva talu külastus – Kärma talu Viljandimaal
  • C.R. Jakobsoni talumuuseumi külastus – 200 aasta vanune talu
  • Teemanädalad lasteaias
  • Meisterdamine koos lapsevanematega looduslikest vahenditest ja näitus lasteaias

16.09.2012 a. toimuski väljasõit Kärma tallu. Sellest kujunes vahva pereüritus. Nägime, kuidas elavad  koduloomad-lambad, hobune, koerad, kassid, kanad ja kukked. Tore oli loomi sööta. Lõpuks said lapsed hobusega sõita. Vaatasime üle kõik taluehitised- elumaja, laut, kuur, ait, küün, kelder.  Nägime, et osa köögivilja oli koristatud aga muist oli veel maas. Õunaaias korjasime õunu, pressisime õunamahla, küpsetasime õues pannkooke ja sõime neid pereema tehtud õunamoosi ja meega. Meeleolu lisa võrratu päikeseline ilm.
Teise etapina toimus 25.septembril väljasõit Kurgjale C. R. Jakobsoni talumuuseumi. Seal võtsid meid vastu toredad giidid. Käsitöömajas rääkis giid meile vanaaja laste lapsepõlvest, et vanasi ei olnud valmis mänguasju ja kõik tuli ise teha. Isad-emad, vanaisa-vanaemad ja lapsed ise meisterdasid mänguasju. Mänguasju tehti puust, riidest, looduslikest asjadest ja mängiti kividega, puuokste ja -lehtedega. Riie oli vanasti väga kallis ja kui tüdruk sai ema käest väikese riidejupi, siis ta oli väga õnnelik. Meiegi meisterdasime riideribadest kaltsunuku ja panime igaüks oma nukule nime.
Järgnes jalutuskäik talumaadel ja tutvumine loomadega. Aias siblisid väikesed pärlkanad, tavalised kanad ja kuked.  Õue olid toodud  küülikupojad. Nende paitamine ja söötmine ei tahtnud  lõppeda. Kuid ees ootas veelgi suurem üllatus, sest laudas oli kõigest nelja päeva vanune vasikas. Lapsed kuulsid, et vasikast kasvab lehm ja lehm annab meile piima. Edasi liikusime koplisse, kus olid hobused. Algul vaatasime neid kaugelt, sest kutsumise peale nad lähemale ei tulnud. Kuid siiski sai uudishimu neis võitu ja hobused tulidki lapsi uudistame.
Piiratud aeg ei lubanud ühel kohal kaua peatuda. Kuid saime näha  parve, mis oli talveks veest välja tõstetud. Vesiveskit, mis oli kahjuks remondis. Õuna- ja köögiviljaaias oli veel saak korjamata. Uudistasime lehmi karjamaal. Nägime  vanu tööriistu ja masinaid. Lõbus oli  suurel külakiigel kiikuda. Lõpuks ootas meid vanas aidas kaetud söögilaud.  Maitsesime  talu lehmade piima ja kohupiimakorpi. Korp maitses hästi, kuid naturaalne maapiim oli mõnele lapsele  võõra maitsega. Tutvumine minevikutaluga oli elamusterohke ja meeldejääv.
Kõigis rühmades toimusid teemanädalad taluelust. Läbi kõikide õppetegevuste ja - valdkondade tutvusid kõik lasteaialapsed koduloomadega, talueluga - tööde,  tegemistega, tööriistadega.Septembrisse jäi ka puu- ja köögiviljanädal. Kunstitegevustes valminud tööd ja koos lastevanematega looduslikest materjalidest meisterdatud mänguasjad kaunistavad lasteaia koridore.
Selle huvitava ja meeleoluka projekti käigus said lapsed palju teadmisi maaelust, võrdlesid mineviku ja tänapäeva taluga ning leidsid, et palju oli  sarnast erinevate ajastute vahel. Tänapäeval kasutatakse rohkem masinaid ja elektrit, kuid tehakse  palju tööd käsitsi. Tutvumine koduloomadega andis teadmise, et koduloomad on armsad, kuid vajavad väga palju hoolt. Oluline, et lapsed nägid, kus kasvavad puu-ja köögiviljad ning kuidas need jõuavad meie toidulauale. Lapsed said teada, et Eestis kasvatatud ja toodetud toit on kõige väärtuslikum. Jutud vanaaja laste lapsepõlvest ja nende mängamaast panid ehk lapsi mõtlema sellest, et võib-olla polegi vaja igat moemänguasja osta, vaid võib mõnegi asja ise teha. Meeleolukas sügisnäitus lasteaias on selle kinnituseks, et ka tänapäeva emad- isad on võimelised mänguasju ise looma. Loodetavasti väärtustavad lapsed ka tulevikus projekti käigus nähtut ja kogetut ning neist kasvavad vastutustundlikud inimesed.

Marika Järveveer,
projektijuht
Männimäe lasteaia
vanempedagoog

pühapäev, 14. oktoober 2012

Veelkord suvekoolist

Mis sest, et käes on juba sügis, sooviks ikka veel kord meenutada kahte toredat päeva, mis möödusid Kopra turismitalus koos vahvate inimestega. Tänud korraldajatele!!! 
Järgmiste kohtumisteni!

Töökas Vambola lasteaia meeskond

reede, 28. september 2012Infopäev “TEL võrgustiku tegevused õppeaastal 2012/13”

Lp. Tervist Edendava Lasteaia meeskonnad
Olete oodatud Viljandimaa TEL töökoosolekule, mis toimub Viljandi Maavalitsuse kunstisaalis,
Vabaduse plats 6 (II korrus) 01. oktoober 2012.a. algusega kell 14.00
Koosolekut  juhivad: 
Kersti Puusild Viljandimaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator
Katrin Larm - MTÜ Viljandimaa TEL
Elo Paap - Viljandi Maavalitsus, Tervisedenduse peaspetsialist
Päevakava:
14.00 – 14.20        Riiklikud ja maakondlikud TE tegevused Elo
14.20 – 14.30         Tagasiside  TEL riiklikust suvekoolist (Nelijärve) Kersti
14.30 – 15.30         TEL võrgustiku arengu- ja tegevussuunad õppeaastal 2012/13 Kersti, Katrin ja Elo
                            Ekstrateemad:     
                              Avatud Uste päev
Maakonna kooliminejate Liikumispäev 2013
Suvekool 2013 (paikkondlik)

Töökoosolekule palume eelnevalt registreeruda 26.septembriks 2012.a.
Kersti Puusild, Viljandimaa lasteaedade tervisedenudse koordinaator kersti.puusild@mail.ee

esmaspäev, 18. juuni 2012

Viljandimaa TEL võrgustiku X suvekool, Kopra talus


Kopra Talu asub Viljandist 22 kilomeetri kaugusel Tuhalaane külas ning on ümbritsetud ürgmetsadest, soodest ja järvedest. 200-aastane talu, mille elanikeks olid mitme aastasaja jooksul metsavahid, on ümber ehitatud kõigile tänapäeva nõuetele vastavaks. Selle osaliselt vanaaegseks jäetud hooned annavad siiski aimu ka endistest aegadest.
Kopra talu on oma nime saanud sellest, et juba kümmekond aastat on koprad olnud pererahva lahutamatud kaaslased. Hoonete ümber järvedes elab neid viis pesakonda.
5. juuni hommikul oli taluõu sigimist-sagimist täis. Üle terve maakonna olid kokku tulnud tervist edendavate lasteaedade töötajad, algas juba 10. suvekool.
Rahvas sai kätte toad, heisati laagrilipp ja koguneti loengusaali. Tervitussõnad mittetulundusühingu Tervist Edendavad  Lasteaiad juhatuse liikme Kersti Puusilla ja Viljandi  Maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialisti Elo Paabi poolt, ning päev võis alata.
Igal aastal on suvekooli esinema palutud mitmeid toredaid omaala spetsialiste nii maakonnast kui ka vabariigist, nii ka sel korral.
Kohe hommikul sai sõna Lääne regionaalse maanteeameti  liiklusohutuse Viljandi esinduse osakonna juhataja Sirli Leier, kes rääkis turvalisest liiklemisest.
Seejärel andis ülevaate tervistedendavate lasteaedade kümne aasta tegemistest Elo Paap.
Maitsvat lõunasööki saatis Kopra talu perenaise Andra vaikne jutt talu saamisloost ja praegustest tegemistest. Pärast lõunat ootaski meid õues uus koolitaja Reeda Tuula.
Koos Reedaga mängisime just selliseid liikumismänge, mis arendavad meeskonnatööd.
Taaskasutusmaterjalidest meisterdasime koos oma meeskonnaga minigolfi raja, mida tutvustasime teistele võistkondadele ja hiljem ka kõik läbi mängisime.
Taaskasutusmaterjalidest meisterdasid meeskonnad minigolfi raja- kokku sain neid kümme ning seejärel tutvustas iga võistkond enda super golfiväljakud ja hiljem said kõik nendel radadel  golfi mängida.
Meeskonnamänge oli mitmeid. Põnev harjutus oli see, kui kahes viirus seisvad naised hoidsid käes puust keppe ja  moodustasid pika redeli mida mööda tuli kõndida. Usaldus oma meeskonna vastu oli nii suur, et kõik, kes julgesid mööda redelit kõndida, olid väga vaprad.
Kinnisilmi tuli palli anda käest kätte ilma et see maha kukuks. Vahva harjutus oli, kui vinnastatud hiirelõksuga tuli mööda väga kitsast laua serva kõndida. Kui juhtusid tasakaalu kaotama ja maha kukkuma, tuli teekonda otsast alustada. Pika pusimise ja juhendajate abiga said lõpuks kõik siiski teekonna läbitud.
Mõtlemist ja meeskonnatööd nõudis erinevatest kujunditest ruudu kokkupanek.
Harjutused olid kõik tõesti väga huvitavad ja nõudsid tõelist meeskonnatööd. Kõik me saime nendega hakkama, kes kiiremini, kes aeglasemalt, kes abiga, kes ilma. Oli väga vahva.
Pidulikus õhtusöögilauas jagati palju tänukirju. Tunnustati nii tublisid lasteaedu kui ka üksikuid tegijaid. Loomulikult tänasid lasteaiad omalt poolt ka korraldajaid.
Pärast õhtusööki toimus meeskondadele viktoriin, kus tuli näidata nii teadmisi kui ka nutikust.
Õhtu lõppes mõnusa saunaga ja julgemad tegid väikese supluse koos kobrastega Vidva jões. Vesi oli raudkülm, aga mõnus.
6. juuni hommik algas nagu tavaliselt hommikvõimlemisega. Juba mitmendat aastat on selle ülesande enda peale võtnud lasteaed Karlsson muusikaõpetaja Helju Teas. Suvekooli korraldajad nimetavad Heljut „ilutraineriks“, hommikuvirgutus teeb virgeks ja meele rõõmsaks!
Peale rikkalikku hommikusööki koguneti jälle loengusaali, kus kõik lasteaednikud, kes olid soovi avaldanud, võisid jagada oma häid kogemusi.
Lasteaed Mängupesa muusikaõpetaja Eda Aus ja õppealajuhataja Katrin Larm olid valmis seadnud kõik vahendid, et igaüks saaks endale looduslikest materjalidest valmistada suvekooli muinasjutu käevõru.
Loomulikult tulid võrud kõik väga muinasjutulised ja ilusad. Oli ruumilisi ja tasapinnalisi, värvilisi ja tagasihoidlikke.
Viljandi Lasteaed Karlsson muusikaõpetaja Helju Teas`e juhendamisel tantsiti palju vahvaid tantse. Tantsude vahele jutustas ta muinasjutu. Kõik osalejad seisid ringis, nad said endale uue nime ja kuuldes muinasjutu sees seda uut nime, tuli tal oma meeskonna ümber ring teha. Mõni ei saanudki muud teha kui ringi käia.
Et lasteaias Karlsson oli sellel aastal väga populaarne Getter Jaani, siis liikumine langevarjuga toimus laulu „Me kõik jääme vanaks“ saatel. Lõpetuseks tantsiti maha üks maruline galopp.
Viljandi Lasteaed Männimäe õpetajad Kersti Raidsalu ja Kaja Koormann andsid edasi oma teadmised projektist „Kiusamisest vaba lasteaed“. Projekt toetub neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus, julgus. Projektiga kaasas oli ka väike kohver materjalidega ja vahvate karumõmmidega ning kaasasoleva muinasjutu abil saime kõik üksteisele massaaži teha.
Sihtasutuse Väärtustage Elu esindaja Lee Hussari loengu teemaks oli „Raseduskriisi nõustamine“. Huvitavat ettekannet ilmestasid näited elust enesest.
Pärast Lee Hussari teoreetilist osa saime jälle kõik õue, kus ootasid meid avastusõppe koolitajad Leili Randjärv ja Maiki Kruuda.
Loomulikult moodustasime meeskonnad ja läksime oma lapsepõlvemaale,  valisime endi hulgast Pipi ning suundusime koos Spunki otsima.
Spungile valmistasid kõik meeskonnad pesa, kirjutasid juurde väikese seletuse milline ta on: värvus, lõhn, kas on söödav jne. Hiljem meeskonnad käisid kõik pesad läbi ja arvasid ära kelle või millega on tegu.
Looduses sai iga osavõtja valmistada endale oma isikliku CD plaadi ja lõpuks kirjutasid kõik osavõtjad paberist lilleõiele suvesoovi, murdsid lille kokku ja kinkisid sõbrale. Õis pandi vette ujuma. Veidi kannatust, see avanes ja suvesoovid loeti ette.
Pidulik suvekooli lõpetamine koos maitsva lõunasöögiga ja jõudiski kätte aeg lehvitada.
Suur, suur tänu Kopra talu meeskonnale, koolitajatele, korraldajatele ja loomulikult osavõtjatele!
Ilusat suve ja kohtumiseni järgmisel aastal!
Lasteaed Karlsson muusikaõpetaja Helju Teas
07.06.2012
TUNNUSTUSÕHTU

TEGIJA HELJU

ILUTRAINER ÄRATAB

MEESKONNAMÄNG

GOLFIRADA

HOMMIKUNE VIRGUTUS

reede, 1. juuni 2012

Lastekaitsepäev


Lastekaitsepäev lasteaias Karlsson

Esimene juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev. 1. juuni on ka ülemaailmne kleidipäev.
Lasteaed Karlsson naistöötajad olid enamus sellel päeval „naised“. Päris tore oli vaadata värvilistes kleitides askeldajaid.
Kell 10.30 kogunes kogu lasteaiapere maja ette. Lotte ja Lepatriinu rühm olid ürituse korraldajad. Eelnevalt tuli igal rühmal paberile kirja panna laste soovid, neid oli igasuguseid: sooviti isaga minna veeparki, sooja suve, palju lund, kaks korda aastas jõule, väikesed mudilased soovisid ema, palju kommi jne. Kõik rühmad said endale heeliumiga täidetud õhupalli ja soovid seoti palli külge ning lennutati taevasse. Värvilised õhupallid olid kaua näha ja lapsed lehvitasid neile järele.
Et sellel hommikul ei olnud veel kõik lapsed omavahel tere öelnud, siis lõbusa muusika saatel sai maha tantsitud üks tore teretamistants. Ühistantse jätkus veel tükiks ajaks. Tantsud tantsitud, said kõik lapsed värviliste kriitidega joonistada asfaldile oma lemmikpilte. Pildid tulid tõesti vahvad ja kirevad, mõni mudilane oli nii agar joonistaja, et ka oma nägu sai maalingud.
Natukene eemal küpsetasid kokad pannkooke. Üllatus oli see, et kõik toimus õues ja uudistamist oli palju.
Ja mis siis oli sellel päeval lõunasöögiks: friikartulid, viinerid ja pannkoogid moosiga. Mida vahvamat saaks veel olla lastele sellel päeval!
Aitäh korraldajatele toreda ürituse eest!

Lasteaed Karlsson muusikaõpetaja
Helju Teas
1.06.2012

kolmapäev, 30. mai 2012

Foto- ja mõttemeenutusi aprillikuu tegemistest

Laupäeval, 14. aprillil võõrustas Viljandi Linnaraamatukogu pooltsada Viljandi maakonna lasteaiaõpetajat, kes olid tulnud raamatukogu näituse- ja konverentsisaali osa saama teabepäevast kui ka ideelaadale oma õppevara ja kogemust jagama.

Laadalaudadel võis näha väga eripalgelist õppevara, alates projektimappidest lõpetades võimalusega kala õngitseda, mahutades sinna vahele pihutäite viisi eriilmelisi ja erinevates tehnikates valmistatud näpunukke, meisterdusi, mänguasju, memoriine, lugemis- ja tähemänge, erinevaid lauamänge, lükkimis- ja sobitusmänge, mänge erinevatest materjalidest ja materjalidega. Kokku circa 40 töötava lasteaiaõpetaja väljapanek toimivatest ja laste jaoks huvi ja rõõmu pakkuvatest tegevustest.
Lisaks sellele, et sai näha, katsuda ja järele proovida erinevaid õppevahendeid ja -materjale, oli võimalus üheskoos Urmo Reitaviga mõtiskleda selle üle, missugused muutused on toimunud mõtlemises, kuidas märgata, kaasata ja sekkuda – olla hooliv, vastutav, teadlik, oma kogukonnas ja kogukonna jaoks olemas.
Ülle Rüütel tutvustas ülevaatlikult linnaraamatukogu poolt lastele ja lasteaiagruppidele suunatud tegevusi, ettevõtmisi, raamatukogu poolt pakutavaid võimalusi (olgu siinkohal nimetatud meisterdamishommikud, ettelugemispäev, näitused ja näitusepinna kasutamise võimalus, filmid, mängud...). Epp Raudsepp tutvustas uudiskirjandust ja kordustrükke, mis suunatud koolieelsele eale ning mis aitavad selgitada nii valulikke teemasid kui ka luua tutvust ja pakkuda rõõmu kaunist keelest ja kaunist raamatust. Ikka selleks, et oleks lihtsam orienteeruda ja kõik see, mis on hea ja väärtuslik, jõuaks lugejateni.
Raamatu maailma on viljandlastel ju võimalik sisse astuda ka seiklusliku lastekirjanduse majas, mille perenaine Sille Varblane kostitas nii info kui ka maitsete ja retseptidega, mida saab üheskoos lasteaias järele proovida.
Kuid, et oleks kõik õppekasvatusvaldkonnad kaetud ja meeled meelitatud, siis päeva lõpuosas tutvustas Kristel Kutser ülevaatlikult ja nurkapidi laulu- ja pillimängutraditsiooni – laulis eest mõned laulud ning lasi oma pillidel kõlada.


Osalejatel oli võimalus välja valida ja tunnustada parimat eksponaati, õppe- ja mänguvahendit.
Pisikese meene ning üleüldise au ja kuulsuse pälvis Silvi Paagel oma jääkmaterjalidest pillidega. 
  
Viljandi lasteaiaõpetajate teabepäeva korraldamisel ühendasid käed Viljandi Linnaraamatukogu, MTÜ Midride Maa ja lasteaia vanempedagoogide töögrupp "Kaheksajalg", päeva läbiviimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu, päeva jäädvustas fotodele Grete Ojamaa.

Parimate soovide ning suure tänuga,
Viive Villems

pühapäev, 13. mai 2012

Kevadsimman lasteaias Karlsson


Üheksandat aastat järjest korraldas lasteaed Karlsson  just emadepäeva eel kevadsimmani.
Ettevalmistused algasid varakult.
Kella viieks õhtul oli lasteaia õu siginat-saginat täis. Ilm oli väga ilus ja koos palju vanemaid ning lapsi. Täpselt kell 17.15 ütles avasõnad lasteaia õppealajuhataja Monika Kümnik ja kõlaski Karlssoni laste ühislaul, nüüdseks oskavad  seda laulu kaasa laulda peaaegu kõik lapsevanemad.
Kava oli üles ehitatud nii, et iga rühm laulis ühe laulu ja koos emade-isadega tantsiti simmanitantse. Sellel aastal oli meie lasteaia aasta eesmärk „Väärtused läbi eesti lastekirjanduse“, vastavalt sellele olid valitud kõik ühistantsud: „Ringilaul“ , „Pöidlake nii“, „Näu, näu“, „Lapaduu“ jne.
On saanud ilusaks traditsiooniks, et sellel üritusel tänab lasteaia direktor Mare Paavel tublisid lapsevanemaid lasteaia tänukirjaga. Peresid, keda tunnustati sai päris palju.
Lõpetuseks laulsid kõik lapsed ja õpetajad ühiselt laulu „Kingin sul` südame“, mille on kirjutanud Kadi Sepp ja mis sobis väga hästi emadele kingituseks.

Lasteaia muusikaõpetaja
Helju Teas
10.05.2012

pühapäev, 6. mai 2012

Liikumispidu 2012 Osav Mudilane


reede, 27. aprill 2012

Nõiapäeval nõiasöögid, nõiajoogid hõissa!

Selline kuulutus oli seina peal lasteaias Karlsson.
27. aprillil kell 10.49.59 ootasid lasteaialapsi Walpurgis  peamaja ees nõiad Akiram, Ajak ja Aki-Raam ning väikesed Kispiskud.
Maja ette olid kogunenud kõik lasteaia rühmad: Imuum, Ekistümanup, Kispis, Uniirtapel, Ettol, Immõm, Llõrk ja Uknäj. Peanõid jagas rühmadele ümbriku, milles olid juhtnöörid edaspidiseks tegutsemiseks. Nõiatantsu saatel läksid kõik ülesandeid täitma.
Kogu lasteaia õuealal oli avatud kuus kontrollpunkti: esimeses punktis tuli nõianäpitsate abil viia kortsutatud paberid kastidesse ja tagasi. Teises lusikaga nõiasupivesi kanda  ämbrist suurde potti. Kolmandas punktis avanes veekausis otse laste silmade all volditud lilleõis (koolitus „Avasta vedelikud“). Neljandas said väikesed nõiad püüda tarkusemulle ja loendada mitu mulli keegi kinni püüdis. Tore oli soovidepuu, nõiad pidid leidma lasteaia õuealalt männi- või  kastanipuu, ümber puu kolm tiiru tegema, leidma oma rühma nimelise karbikese ja sealt ühe väikese porgandiratta võtma, soovima võlusõnade saatel ühe soovi ja see soov läheb kindlasti täide. Viimases punktis sood ületades jõuti lõkkeplatsile. Seal toimus  nõiapäeva lõpetamine suure lõunasöögiga.
Õues maitses toit palju paremini kui toas.
Aitäh Sipsiku rühma õpetajatele  Marikale, Kajale ja Maarikale.
Lasteaed Karlsson muusikaõpetaja
Helju Teas
27.04.2012

neljapäev, 26. aprill 2012

„Krõlli sammud loevad“

Krõlli lasteaias on mitmeid toredaid traditsioone ja tegevusi, mida ikka ja jälle läbi viiakse. Üheks selliseks on igaaastane südamenädal.

Südamenädala hommikuid alustasime meeleoluka hommikuvõimlemisega, millest võtsid osa kogu maja krõllid – nii väikesed kui suured.

Südamenädala motoks oli “Sinu sammud loevad“ ja et ka meie sammud loeksid, käisid kõik rühmad endale sobival ajal oma sammudega mõõtmas nii Paala järve kui ka Valuoja oru terviserada.

Tavapäraselt rohkem rääkisime sellel nädalal tervislikust toitumisest. Meie teoreetilist juttu toetasid pered oma lemmiktoitude raamatutega. Neist võis leida retsepte, kuidas valmistada ussisuppi, kuusekasvu siirupit, naadi pirukat, võilille mett… Saime teada, kuidas pakkuda õunakuubikuid tädi Tiina moodi ja porgandeid vanaema moodi. Huvi põnevate retseptide vastu oli nii suur, et näitus jäi avatuks veel teisekski nädalaks.
Terve neljapäev oli meil pühendatud Krõlli maja südamele. Kindlaks määratud kellaajal alustas iga rühm suurte värviliste klotside ladumist kõrvaloleva rühma poole, millest lõpuks sai valmis kokku meie “ühine vereringe.“ Mööda rada liikudes läbisime kogu maja ja veendusime, et Krõlli süda töötab ja lööb ühtses rütmis.

Meeleolukat tegemist jagus ka õue. Õpetajad Tiina ja Riina olid eelnevalt õue peitnud rühma logodega kaardikesed, mis tuli kindla aja jooksul üles otsida (korjata võis ainult oma rühma logoga kaarte). Peagi kihas kogu õu kui sipelgapesa! Otsiti suure lusti ja rõõmuga ning peaaegu igaüks leidis otsitava. Ilusa punkti sellele hommikupoolikule pani kõikidest lastest ja töötajatest moodustatud inimkett ümber lasteaia. Sellega tegime tugeva kalli – kalli Krõlli majale.

Südamenädala lõpetasime personali külastusega Estonia termidesse, kus lasime ennast hellitada erinevatel saunadel, mullidel ja jugadel…

Aktiivne ja lõbus südamenädal ei lase meil tunda kevadväsimust ning hoiab meid reipa ja tervena suvepuhkuseni!

Krõlli vanempedagoogid Renate Hunt ja Urve Roots