kolmapäev, 19. veebruar 2014

Riiklik tunnustus lasteaiaõpetajale!

18.veebruaril toimus Tallinnas, Estonia Talveaias teistkordselt Sotsiaalministeeriumi tunnustamisüritus maakondlikele tervisedendajatele.
Seekordsel üritusel tänati parimaid tervisedendajaid, kes on tegelenud laste vigastuste ja mürgistuse ennetustööga.
"Tervisedendaja töö eesmärgiks on muuta tervislikud valikud võimalikult kättesaadavaks kõikidele sotsiaalsetele gruppidele. Oluline on jõuda inimesteni ja seejärel üheskoos parendada tervist ja heaolu," ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas ürituse avakõnes. "Teame ju, et mida varem edendusega pihta hakata, seda paremaid tulemusi see annab. Seetõttu tänavu tunnustamegi neid tublisid inimesi, kes on võtnud eesmärgiks tegeleda laste vigastuste ja mürgistuste ennetustööga. Aitäh teile!", lisas minister.
Igal aastal valib maakonna Maavalitsuse Tervisenõukogu välja ühe tunnstust saava inimese, kes esitatakse Sotsiaalministeeriumile. Lisaks maavalitsuse või kohalike omavalitsuste juures töötavatele spetsialistidele võib tunnustuse saamiseks esitada inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäeva töö käigus projektipõhiselt või vabatahtlikultkäigus.
Viljandimaalt sai tunnustuse Krista Siim, Lasteaed Mängupesa õpetaja. 
Õnnitlused!  Ning tegutsemisrõõmu edasiseks!
Krista on põhjalikult uurinud väikelaste vigastuste ennetamise teemat. Üheskoos tervisedendajatega on ta valmistanud mitu õpetlikku trükist ning koostanud enda bakalaureusetöö. Krista Siim on korraldanud vigastuste ennetamise koolitusi lasteaia juhtidele, tervishoiutöötajatele, õpetajatele, lasteaedade hoolekogudele, maakonna lasteaedade tervisedenduse koordinaatoritele ja pereõdedele. Ta on esinenud ja jaganud praktilisi kogemusi mitmetel info- ja teemapäevadel, beebide ja väikelaste vigastustest ja nende ennetamisest.

http://www.sakala.ajaleht.ee/2704206/krista-siim-vottis-vastu-riikliku-tunnustuseesmaspäev, 17. veebruar 2014

Infopäev “TEL tegevused õppeaastal 2013/14, II poolaasta”

Olete oodatud Viljandimaa TEL võrgustiku töökoosolekule ja MTÜ Viljandimaa TEL aastakoosolekule, mis toimub Viljandi Maavalitsuse õppesaalis (Infopunkti maja, Vabaduse plats 6, II korrus)
06. märtsil 2014.a. algusega kell 14.00

Koosolekut juhivad:      Kersti Puusild – MTÜ Viljandimaa TEL
Katrin Larm – MTÜ Viljandimaa TEL
Päevakavas:
13.45 – 14.00        Saabumine, registreerimine
14.00 – 14.20        MTÜ Viljandimaa TEL 2013. aastaaruande kinnitamine                                                      Kersti,Katrin, Monika, Hiie
14.20 – 14.40        Riiklikud ja maakondlikud TE arendustegevused Kersti
14.40 – 15.20        TEL võrgustiku tegevused Kersti,Katrin ja Elo
Ekstrateemad:      
Maakonna kooliminejate Liikumispäev 2014
XII Suvekool 2014
Viljandimaa TEL arengukava tegevused
Viljandimaa Lasteaedade Avatud Uste päev
                             
Töökoosolekule palume eelnevalt registreeruda 27.veebruariks 2014.a. kersti.puusild@gmail.com

Kersti Puusild, 
Viljandimaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator