Kolmapäev, 19. märts 2014

Vabaühenduste Fond toetab meie ühingu projekti

2014 aastal toetati III ja IV taotlusvoorus 30 vabakonda arendavat projekti. Meie taotlesime rahastust ühenduse tegutsemisvõime parandamiseks. 
MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad projekt 
Terviselasteaiad – paikkonna elu edendajad
Toetussumma: 7438 EUR
Projekti  eesmärgiks on korraldada erinevaid arendavaid ettevõtmisi peredele ja lasteaias töötavatele inimestele. Eesmärk on panustada lisaks lasteaedade tervise edendamise arengule veelgi enam kogukonna arengusse, toetades sel moel vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda.
Projekti käigus viiakse läbi meeskonnatöö ja strateegilise planeerimise oskuste koolitus, alustab mentorlusprogramm  „Sõber lasteaed“, toimub ümarlaud koostööpartneritega, käivituvad õpiringid ning toimub kolm koostööpäevakut lastevanematega.
Projekti toel täiustuvad MTÜ Viljandimaa TEL liikmeskonna professionaalsed oskused, läbi koolituse jõutakse paremate meeskonnatöö tulemusteni ja ollakse teadlikumad strateegilise planeerimise tõenduspõhistest lähenemistest.
Projekti partneriks on Eesti Punane Rist Viljandimaa Selts.
Projektimeeskonnas on:  
Kersti Puusild (projektijuht), Elo Paap, Katrin Larm, Riina Andres, Marika Pukk ja Annika Mätas.
http://oef.org.ee/teoksil/norra/toetatud-projektid/4-taotlusvoor/

Oleme juba ette tänulikud kõikidele koostööpartneritele, 
                          kes aitavad kaasa meie projekti tegevuste elluviimisele!


NGO Viljandi County Health Promoting Kindergartens (later named as TEL) project in 2014 was „Health promoting kindergartens – key to local community development.
Grant: 7 438 €
The goal of the project was to contribute to the development of local communities and promote the healthy lifestyle among the families and people who work with children.

Activities during the project were:  seminar, how to prepare communication plan and co-vision. We initiated the mentoring program “My friend the kindergarten”. We had several meetings with our partners and three parents days.
Those activities helped to acknowledge awareness of the organization's objectives inside the organization and to introduce it in public.

Our partner in this project was Estonian Red Cross Viljandi Society.


2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Väga äge! tublid tegijad!

viive ütles ...

Mul tekkis pilti vaadates kaks seost: 1) see on selline "kes on pildil?" pilt - kui hästi me oma kaasteelisi tunneme?; 2) nagu "Sakala" oleks käinud lapsi pildistamas.
Peen värk igatahes!