teisipäev, 30. september 2014

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub osalema - Õigus olla laps

Tingimused on kättesaadavad siit

Laps olla on tore!

esmaspäev, 29. september 2014

Parima magustoiduga lasteaed

Ärge siis magustoite unustage ;)

Siit ja siit saab uurida lähemalt.


laupäev, 27. september 2014

Perepäev Suure-Jaani Noortekeskuses ja vabaajaväljakutel


Mentorprogramm "SÕBER LASTEAED"

Hea meel on teatada, et TEL võrgustiku lasteaedade ja teiste Viljandimaa lasteaedade vahel koostöö arendamiseks ning tervisest huvituva lasteaia TEL võrgustikuga liitumise toetamiseks on ellu kutsutud mentorprogramm "SÕBER LASTEAED" 

Programmis võivad osaleda kõik Viljandi maakonna lasteaiad: tervist edendavad lasteaiad kui MENTOR ja teised lasteaiad kui HUVITUJA.
Registreerumine toimub "mentorite ja huvitujate" andmebaasis. Programmis osalevatest lasteaedadest saavad sõberlasteaiad ning nad sõlmivad koostöökokkuleppe, milles lepitakse kokku tegevuskava.

Programmi "SÕBER LASTEAED" põhimõtted:
  • Mentorluse võtmerollid on nõustav, abistav, järeleaitav ja sidemeid loov.
  • Mentorlus soodustab avatud dialoogi ja suhtlemist, üksteiselt õppimist ja vastastikust tagasisidestust.
  • Mentorlus aitab suurendada õnnestumiste ja vähendada ebaõnnestumiste tõenäosust.
  • Soovitav on hinnata ja analüüsida järgmisisi tervisega seotud valdkondi: laste tervis ja areng, sh erivajadusega lapsed; personali heaolu, tervisekäitumine, tervisealane kompetentsus jm; toitumine; kehaline aktiivsus; vaimne ja emotsionaalne heaolu, psühhosotsiaalne keskkond; füüsiline keskkond; turvalisus ja ohutus; terviseõpetuse ja -kasvatuse eesmärgid, lapse arengu eeldatavad tulemused, teemad, metoodika, materjalid (vt koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja käsiraamatud); hügieen. 


Programmi kohta saab täpsemalt lugeda järgmistest dokumentidest:
JUHEND

MENTORLEPING
TEGEVUSKAVA NÄIDIS 

esmaspäev, 22. september 2014

Viljandimaa lasteaedade Infopäev “TE tegevused õppeaastal 2014/15, I poolaasta”

Täna olime lasteaedade esindajatega koos peale suvepuhkuseid. Kõik on rõõmsasti tööellu sukeldunud ning nüüd oli just paras aeg info jagamiseks ning hea meel ka üksteisega kohtumisest!
Inimesi oli peaaegu 40, täpsemalt 37. Hea meel oli, et kohal olid ka veel TEL võrgustikku mitte kuuluvatest lasteaedadest. Peame oluliseks infovahetust kõikide maakonna lasteaedadega ja ikka peamine "ET OLEKS TORE!"

Infot tuli jagama meie hea sõber ja koostööpartner Sirli Leier, Maanteeametist. Sirli kõneles, kuidas infot leida mnt kodulehelt, olulisi materjale saab tellida mnt tellimiskeskusest http://tk.mnt.ee/ ja kutsus üles kõiki esitama enda heade ideedega projekte maanteeameti projektikonkursile.
Kokkuvõtlik ülevaate andsin mina riiklikust TEL võrgustiku lasteaedade VII suvekoolis ”LIIKUDA ON TORE!” ja Viljandimaa lasteaedade suvekoolist-reisiseminarist.
Jagasime infot suurest teoksil olevast projektist Terviselasteaiad- paikkonna elu edendajad, tegevustest, mis veel kohe tulemas.  Perepäev Suure-Jaanis, õpring novembris ja täitsa uus tegevus mentorlusprogramm- SÕBER lasteaed. Sellest kõnelesid Katrin ja Riina ning oktoobri lõpus toimub lasteaedade Avatud Uste Päev Lasteaias Karlsson ning seal sõlmitakse partnerluslepingud lasteaedade vahel, kes selle programmiga liituvad.
Viljandimaa TEL lasteaedadel on arengukava dokument nii hea ja võimas, et selles sisalduvad tegevused jõuavad järjest teostuseni, see on lihtsalt nii vägev. Elo hoiab kõigel valvsalt silma peal ja aitab alati enda hea nõu ja jõuga.

 Ja eriti, eriti heameel on mul blogi toimetajast, Viivest. Tema ise usin kirjutaja ja uuendustele avatud, blogis on juba märgata uuendusi ja minul on sellest ütlemata hää meel. Just see ongi vabatahtliku töö juures ülioluline, et inimene tahab tegutseda ja kõik saavad sellest toredalt osa! Kiitus Viivele, tublile tegijale. Muide Viivel on sellel nädalal Olustvere koolis lõputöö kaitsmine ning siis on ta lisaks lasteaiaõpetaja oskustele usin käsitöö meister.
Külastage ikka blogi lehte ja olge krapsakad ise toredaid sõnumeid saatma!

Kersti
MTÜ Viljandimaa TEL
Juhatuse liige

pühapäev, 14. september 2014

PEREPÄEV MÕISAKÜLAS


On rõõm teatada, et järgmine perepäev toimub Mõisakülas juba 21. septembril. Päev algab kell 12.00. Lustida ja tarkuseterasid koguda saab kella kolmeni päeval.

Et siis: Mõisakülla! Pärnu tänava  maja nr 61 hoovi (vana lastesõime hoov).

Päeva juhatab sisse ansambel "Lõõtsavägised" Margus Põldsepa juhendamisel.
Loengute ja praktikumidega esinevad Lääne Päästeamet, Punane Rist, Tervisetuba, Maanteeamet ja politsei. Oma panuse annavad ka kohaliku kogukonna tublid liikmed, kohalik vabatahtlik tuletõrje selts, MTÜ "Kätetöö koid" ja T. Varik.

Et mida ise päriselt teha saab? Saab käepaelu punuda. Saab vererõhku ja -suhkrut mõõta. Saab end hennamaalingutega ehtida. Saab proovida elustamist ja saab teada, miks meile on turvavööd vaja. Siis saab meelde tuletada, mida sisaldab toitumispüramiid ja sedagi, et kuidas uppujat päästa.

Ja lõpuks saab õnnel enda juurde lasta tulla - olgu selleks siis Fortuuna naeratus või rõõm ja lust toredast päevast ja oma toredast pere- ja kogukonnast. ;)


Laupäev. 21. september. Mõisaküla. Pärnu tänav. Maja nr 61.  Hoov. Kell 12.00



Sündmus toimub MTÜ Viljandimaa TEL projekti "Terviselasteaiad paikkonna elu edendajad" raames, projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond, Avatud Eesti Fondi vahendusel.

teisipäev, 9. september 2014

Perepäev Viljandi Avatud Noortetehases


 
 

Sündmus toimub MTÜ Viljandimaa TEL projekti "Terviselasteaiad paikkonna elu edendajad" raames, projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond, Avatud Eesti Fondi vahendusel.