kolmapäev, 24. juuni 2015

2015 TEGIJATE TUNNUSTAMINE

SUUR SUVI ON JUBA KÄES! :)
Suvekoolis osalejate tagasiside on olnud aus ja positiivne. Tänud, kes jõudsid vastata!
Lisan 2015 TEGIJATE tunnustused! TÄNUD KÕIKIDELE ja kiitus kõikidele MTÜ Viljandimaa TEL liikmetele toetuse ja entusiasmi eest.
Ikka edasi ET OLEKS TORE!


2016a. Viljandimaa lasteaedade suvekool toimub 9.-10.juunil. Hea asukoha ja teemad anname teada kevadeks 2016.

esmaspäev, 22. juuni 2015

Viljandimaa TE lasteaedade XIII Suvekool Kärstnas

Oma praeguse näo sai Kärstna mõisasüda üleeelmisel sajandivahetusel, kui noor mõisahärra Kurt von Anrep mõisa juhtimise enda peale võttis. Neoklassitsistlikus stiilis peahoone on ümbritsetud kauni pargiga. Kaua aega töötas mõisa peahoones kool, täna asub seal raamatukogu ja lasteaed.
Selles kaunis mõisahoones toimus 11-12. juunil, Viljandimaa TEL-i suvekool. Osalejad tulid üle Viljandimaa 12 erinevast lasteaiast ja peagi täitus majaesine rõõmsate lasteaednikega. Peale registreerimist ootasid osalejaid saalis esimesed suvekooli lektorid Merike ja Margo Mitt, Mastery Koolitus OÜ-st. Motivatsiooni koolitus „Jah, mina tahan!“, see oli koolitus enda sisse vaatamisest ja iseendaga tegelemisest. Teemad vahetusid praktiliste ja lõbusate harjutustega. Koolituse lõpetuseks sai iga osaleja ajakirjade väljalõigetest kleepida ja meisterdada kokku enda unistused tulevikuks. Selle tegevuse ajal sagisid kõik saalis ringi nagu väikesed lapsed- kes sirvisid ajakirju, kes rebisid või lõikasid ja kleepisid.
Pika koolituspäeva sisse mahtusid kohvipausid koos tervislike puuviljadega, mille sponsoreeris lasteaed Karlsson ja loomulikult oli kohalike kokkade poolt valmistatud lõuna- ja õhtusöök.
Õhtul toimus traditsiooniline tunnustustseremoonia, kus peeti meeles tublisid tegijaid.
Suveõhtud on pikad ja valged ning suvekoolis osalejad on ikka ja alati rõõmsameelne seltskond ning seekord oli Katrin Larm (MTÜ Viljandimaa TEL juhatuse liige) koostanud situatsioonid eelnevatest suvekoolidest. Loosimise järgi jaguneti nelja gruppi ning seejärel tuli igal pundil lavastada situatsiooni kirjeldus- naljakas seik mõnest suvekoolist. Need olid toredad lühilavastused nalja ja äratundmisrõõmu oli palju.
Õhtu üllatusena tulid saali tantsijad- lustakas kohalik tantsutrupp „Mede küla eided“.
Enne ööunele minemist oli igaühe vaba aeg, kes tahtis, jalutas veel mõisapargis, vahetati mõtteid kolleegidega ja laskuski öö üle mõisamaja.
Teise päeva hommik algas traditsioonilise hommikuvõimlemisega, siis hommikusöök ja oligi aeg koguneda saali. Kersti Puusild (MTÜ Viljandimaa TEL juhatuse liige) tõi saali kasti täie rinnamärke ning nüüd oli võimalus igal osalejal valimistada käepäraste vahenditega endale XIII suvekooli rinnamärk.
Ennelõunase aja koolitaja oli Erki Kaikkonen „Lood ja nende rääkimine“. Erki on lugude vestja ja tal oli meile rääkida tuhandeid lugusid, mis olid nii õpetlikud, kui ka naljakad. Oli lugusid nii suurtele, kui väikestele- tarkust ja mõtlemist igaühele.
Päeale lõunasööki oligi meie suvekool lõppenud. Kotid autodesse ja sõit algas kodu poole. Enne Kärstnast lahkumist külastasime veel Kärstna Kabelimäel magavat lõvi, mille Kärstna mõisa omanik Carl Joseph von Anrep lasi panna oma isa mälestuseks perekonna matmispaika Kabelimäel.
Suur aitäh korraldajatele, jälle oli kaks huvitavat päeva!

Helju Teas, laagris osaleja
Kersti Puusild, üks korraldajatest

FOTOD SUVEKOOLIST

esmaspäev, 8. juuni 2015

LASTEAIAÕPETAJALE ÕPETAJA PALK!

Tere armsad lasteaednikud!

Edastan Teile Eesti Lasteaednike liidu kollektiivse pöördumise Riigikogule koos pressiteatega.

Pöördumise eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Meie, allakirjutanud, teeme Riigikogule ettepaneku:
  • kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti;
  • sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega;
  • muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 sarnased sätted.
Üle Eesti kogutud allkirjad toimetatakse Riigikogule lasteaednikest koosneva ratturite rühma poolt.
Kutsume ja ootame kogu ratturite teekonna jooksul neid lasteasutusi, kelle
lähedalt mööda sõidetakse, kaasa elama, vestlema ja toetust avaldama.

Suur tänu kõigile, kes sündmuse läbiviimist annetustega toetasid! Soovijatel on veel võimalik toetada ettevõtmise korraldamist. Annetada saab Viljandi Lasteaed Mängupesa korjanduskarpi. Iga panus loeb ja on abiks.

Alljärgnevalt on toodud ELAL'i pressiteade.


*Eesti Lasteaednike Liit*

*Pressiteade*

*05.juuni 2015*

*Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!*

*Lõppes Eesti Lasteaednike Liidu poolt algatatud üle-eestiline
toetusallkirjade kogumine lasteasutustes 15.06.2015 esitatavale
pöördumisele Riigikogule.*

*Esialgse tulemusena on kogutud 16 320 toetusallkirja.*

*Koolieelne lasteasutus on haridusasutus ja lasteaiaõpetaja on õpetaja ja
soovime, et see nii ka jääb. Mitte ainult lasteaiakohtade puudus vaid
järjest enam ka nõutava ettevalmistusega töötajate puudus lasteasutustes ja
seal töötavate inimeste motiveeritus võib hoida tööturult eemal paljud
lapsevanemad ning võib olla üheks laste saamise otsust mõjutavaks teguriks,
kui ei ole kindlust, et lapsel kvaliteetsed ja turvalised haridus- ja
hoiuvõimalused olemas on.*

*Järgnevalt toimuvad toetusallkirjade kogumise/üleandmise aktsioonid ja
kõnekoosolekud kuues linnas:*

*Tartus, 8. juunil kell 11.00 Raekoja platsil*

*Põltsamaal, 9. juunil kell10.30 Carl Scmidti Maja parklas*

*Paides, 10. juunil kell 11.00 Paide Keskväljakul*

*Viljandis, 11. juunil kell 11.00 Spordihoone esisel platsil*

*Pärnus, 12. juunil kell 14.00 SEB esisel platsil*

*Tallinna, 15. juunil kell 11.00 Toompeal*


*Kutsume kõiki kuulama ja oma toetust avaldama.*

*Kogutud toetusallkirjad viivad õpetajad jalgratastel Tartust Tallinna läbi
Põltsamaa, Paide, Viljandi, Pärnu osaledes kõigil kõnekoosolekutel.
Avalikel üritustel saavad oma toetusallkirja pöördumisele anda veel kõik
soovijad kellel see seni pole võimalik olnud.*

*15. juunil toimub toetusallkirjade ja kollektiivse pöördumise üleandmine
Riigikogule.*

*Ratturite kulgemist on võimalik jälgida  http://twitter.com/ELALrattaretk*