Esmaspäev, 8. juuni 2015

LASTEAIAÕPETAJALE ÕPETAJA PALK!

Tere armsad lasteaednikud!

Edastan Teile Eesti Lasteaednike liidu kollektiivse pöördumise Riigikogule koos pressiteatega.

Pöördumise eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Meie, allakirjutanud, teeme Riigikogule ettepaneku:
  • kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti;
  • sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega;
  • muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 sarnased sätted.
Üle Eesti kogutud allkirjad toimetatakse Riigikogule lasteaednikest koosneva ratturite rühma poolt.
Kutsume ja ootame kogu ratturite teekonna jooksul neid lasteasutusi, kelle
lähedalt mööda sõidetakse, kaasa elama, vestlema ja toetust avaldama.

Suur tänu kõigile, kes sündmuse läbiviimist annetustega toetasid! Soovijatel on veel võimalik toetada ettevõtmise korraldamist. Annetada saab Viljandi Lasteaed Mängupesa korjanduskarpi. Iga panus loeb ja on abiks.

Alljärgnevalt on toodud ELAL'i pressiteade.


*Eesti Lasteaednike Liit*

*Pressiteade*

*05.juuni 2015*

*Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!*

*Lõppes Eesti Lasteaednike Liidu poolt algatatud üle-eestiline
toetusallkirjade kogumine lasteasutustes 15.06.2015 esitatavale
pöördumisele Riigikogule.*

*Esialgse tulemusena on kogutud 16 320 toetusallkirja.*

*Koolieelne lasteasutus on haridusasutus ja lasteaiaõpetaja on õpetaja ja
soovime, et see nii ka jääb. Mitte ainult lasteaiakohtade puudus vaid
järjest enam ka nõutava ettevalmistusega töötajate puudus lasteasutustes ja
seal töötavate inimeste motiveeritus võib hoida tööturult eemal paljud
lapsevanemad ning võib olla üheks laste saamise otsust mõjutavaks teguriks,
kui ei ole kindlust, et lapsel kvaliteetsed ja turvalised haridus- ja
hoiuvõimalused olemas on.*

*Järgnevalt toimuvad toetusallkirjade kogumise/üleandmise aktsioonid ja
kõnekoosolekud kuues linnas:*

*Tartus, 8. juunil kell 11.00 Raekoja platsil*

*Põltsamaal, 9. juunil kell10.30 Carl Scmidti Maja parklas*

*Paides, 10. juunil kell 11.00 Paide Keskväljakul*

*Viljandis, 11. juunil kell 11.00 Spordihoone esisel platsil*

*Pärnus, 12. juunil kell 14.00 SEB esisel platsil*

*Tallinna, 15. juunil kell 11.00 Toompeal*


*Kutsume kõiki kuulama ja oma toetust avaldama.*

*Kogutud toetusallkirjad viivad õpetajad jalgratastel Tartust Tallinna läbi
Põltsamaa, Paide, Viljandi, Pärnu osaledes kõigil kõnekoosolekutel.
Avalikel üritustel saavad oma toetusallkirja pöördumisele anda veel kõik
soovijad kellel see seni pole võimalik olnud.*

*15. juunil toimub toetusallkirjade ja kollektiivse pöördumise üleandmine
Riigikogule.*

*Ratturite kulgemist on võimalik jälgida  http://twitter.com/ELALrattaretk*

Kommentaare ei ole: