teisipäev, 14. oktoober 2008

Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad


Viljandimaa Tervist Edendavate Lasteaeda (TEL) võrgustiku loomisajaks võime pidada 2001 aasta kevadet. Esmaseks sammuks oli kutse TEL võrgustikku tutvustavale ühisseminarile, millele reageerisid Viljandimaa 9 lasteaeda, kellest liitus TEL võrgustikuga 7.
Aastal 2002 korraldasid vastsed võrgustiku liikmed TEL teabepäeva teistele Viljandimaa lasteaedadele, mille vastu oli suur huvi. Koolitusele registreerus taas 9 lasteaeda, kellest liitujaid oli kolm. 2003. aastat alustasime juba 10 liikmelisena. 2004 aasta sügiseks oli uudistajaid 4, kellesse „süstiti“ võrgustiku „pisik“ TEL suvekoolis.
Ühistegevus ja hea koostöö teiste TEL annab võimaluse pidevalt infot vahetada ning maailma ka läbi teiste inimeste silmade näha. Ootame kõiki Viljandimaa lasteaedasid tervisedenduse maailma avastama!
Viljandimaal on 3429 lasteaiaealist last neist 1955 on lasteaia teenusel.TEL käib Viljandimaal lasteaia teenusel olevatest lastest 1254 (64%).

38. Viljandimaa lasteaiast on TEL võrgustikuga liitunuid 14 (36% lasteaedadest).